Kliima ja valgus

Artefaktide säilitamine ja eksponeerimine muuseumites ja galeriides aga ka erakogudes on oluline osa artefaktide elukaares. Erinevast materjalidest museaalidele on sobilikud erinevad valgus- ja kliimatingimused.

Nii säilitamist kui eksponeerimist tuleb teha vastustustundlikult ja sobivates tingimustes.

Heritagest OÜ aitab tuvastada probleeme, pakub konsultatsiooni ning abistab sobilike lahenduste välja töötamisel .