Konserveerimine

Konserveerimine on valdkond, mis tegeleb erinevatest materjalidest pärandi säilitamise, (ennetava) korrastamise ja monitoorimisega.  Konserveerimise eesmärk on artefaktide seisundi hoidmine ja stabiliseerimine, võimalusel ka parendamine. Seda tehes on eesmärk nii säilitada nii väärtust kui omadusi.

Heritagest OÜ kitsam spetsialiseerumine on seotud erinevat liiki ja laadi tekstiilide konserveerimise ja säilitamise korraldamisega, samuti nõustamise ja konsultatsiooniga, kliima ja valguse uuringute ja analüüsiga.

Oluline rõhk on tekstiilobjektide hoiustamise meetoditel ja tekstiilide turvalisel eksponeerimisel.