Näituste ettevalmistus hõlmab mitmeid seotud tegevusi, mh esemete ja dokumentide korrastamist, vajadusel konserveerimist ja kliima uuringuid.