Säilitamine

Artefaktide, nii museaalide kui teiste pärandobjektide, säilitamine on oluline etapp pärandi hoimisel. Säilitamise juures on oluline tuvastada potenstiaalsed ohud ja tuvastada olemasolevad kahjutused. Peamised artefaktide kahjustuste liigid:

  • Keemiline kahjustus
  • Bioloogiline kahjustus
  • Mehhaaniline kahjustus

Samuti tuleb tegeleda hoiuruumide kliima ja valguse, sisustuse ja üldise ohutusega. Säilitamise juures on oluliseks erinevad komponendid:

  • Kasutatavad säilitusmaterjalid ja tarvikud
  • Artefaktide seisundi hindamine
  • Artefaktide kahjustuste tuvastamine
  • Erinevate materjalide ennetav ja aktiivne konserveerimine
  • Artefaktide ettevalmistav konserveerimine, puhastamine või ka digiettevalmistus